1979 träffades ett antal personer vilka hade sina garageplatser utspridda över stan och beslutade sig för att gå samman och bilda en förening.
Namnet bestämdes senare till Aurora chopper's.

1983 övertalade man kommunen att låta hyra ut ett hus som man hade för avsikt att riva. Ett slitsamt och roligt arbete krävdes för att få garage och hus till bikervänligt område.


Medlemsantalet var som högst i mitten av 80-talet med omkring 20 medlemmar. Under senare delen av 80- och början av 90-talet minskade intresset och medlemsantalet sjönk.

På senare delen av 90-talet gick föreningen på hörntänderna och var nedläggningshotad. Men på något sätt vände trenden och sakta ökade aktiviteten hos Aurora.


Vi är idag ca 10 medlemmar, både nya och flera som var med och startade det hela, om inte senaste vintersnuvan tagit dem.

Framtid