Aurora!
Utropade en man vid näst sista ölen en
sommarkväll/morgon och gestikulerade
mot horisonten där den begynnande
morgonrådnaden glödde.

Aurora - Morgonrodnades gudinna.
(romersk mytologi)

Tillbaka till historiken